ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนตะพานหิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 || กำหนดลงทะเบียนชุมนุม วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึง 29 สิงหาคม 2562
ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
#

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ นักเรียน หรือคุณครูท่านใด มีข้อสงสัย หรือมีปัญหาการใช้งานระบบสามารถติดต่อผู้ดูแล นักศึกษาฝึกสอน นายจิรภัทร ตระการศิริ ห้องพักครูคอม 4 อาคาร 1 ชั้น 2 ครับ


ลงทะเบียน

เลือกชุมนุม

รายชื่อชุมนุม